Księgowość

Czy zawód księgowej to zawód z przyszłością? Księgowość przynajmniej niektórym osobom kojarzy się z wytężonym wypisywaniem grubych ksiąg, z osobą noszącą grube szkła nachyloną nad dziwnym liczydłem oraz skomplikowanymi rozliczeniami …

Read More

Księgowość

Czy zawód księgowej to zawód z przyszłością? Księgowość wielu osobom kojarzy się z mozolnym wypełnianiem ciężkich ksiąg, z osobą noszącą grube szkła pochyloną nad małym liczydełkiem oraz niezrozumiałymi rozliczeniami i …

Read More